Oferta - Lucyna Biuro Rachunkowe

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencja ryczałtowa

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja podatkowa

 • Deklaracje podatkowe VAT, CIT, PIT

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Zakładowy plan kont

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Bilans

 • Rachunek zysków i strat

 • Polityka rachunkowości

 • Pomoc w zakładaniu/likwidacji działalności gospodarczej

 • Reprezentacja przed urzędami

 • Doradztwo podatkowe i gospodarcze

Kontakt

Biuro Rachunkowe Profit Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 17/1
80-451 Gdańsk
pomorskie
509 409 629
504 981 602